BUGGET  HOME  DESIGN

บ้านคุ้มค่า

KK-01
KK-01

KK-01-PLAN 1st FL-1
KK-01-PLAN 1st FL-1

KK-01-Brochure (Ads)
KK-01-Brochure (Ads)

KK-01
KK-01

1/4

KK - 01

ราคา 2,145,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 143.0 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 54 ตร.ว (12.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
KK_02-Ads
KK_02-Ads

KK-02-PLAN 1st FL-1
KK-02-PLAN 1st FL-1

KK-02-Brochure-(Ads)
KK-02-Brochure-(Ads)

KK_02-Ads
KK_02-Ads

1/4

KK - 02

ราคา 1,800,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 120 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 36 ตร.ว (12.00x12.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
1
ที่จอดรถ
KK-03
KK-03

KK-03-PLAN 1st FL-1
KK-03-PLAN 1st FL-1

KK-03-Brochure
KK-03-Brochure

KK-03
KK-03

1/4

KK - 03

ราคา 1,800,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 120 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 36 ตร.ว (12.00x12.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
1
ที่จอดรถ
KK-04
KK-04

KK-04
KK-04

KK-04-Brochure-(Ads)
KK-04-Brochure-(Ads)

KK-04
KK-04

1/4

KK - 04

ราคา 3,285,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 219 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 54 ตร.ว (12.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
PER-KK-05 (Edit-2)
PER-KK-05 (Edit-2)

KK-05-1st Floor Plan
KK-05-1st Floor Plan

KK-05-Brochure-(Ads)
KK-05-Brochure-(Ads)

PER-KK-05 (Edit-2)
PER-KK-05 (Edit-2)

1/4

KK - 05

ราคา 2,280,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 152 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 54 ตร.ว (12.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
1
ที่จอดรถ
KK-06-PER-(Ads)
KK-06-PER-(Ads)

KK-06-1st Floor Plan
KK-06-1st Floor Plan

KK-06-Brochure-(Ads)
KK-06-Brochure-(Ads)

KK-06-PER-(Ads)
KK-06-PER-(Ads)

1/4

KK - 06

ราคา 2,280,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 152 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 54 ตร.ว (12.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
1
ที่จอดรถ
PER-KK-07-(Edit)
PER-KK-07-(Edit)

KK-07-1st Floor Plan
KK-07-1st Floor Plan

KK-07-Brochure-(Ads)
KK-07-Brochure-(Ads)

PER-KK-07-(Edit)
PER-KK-07-(Edit)

1/4

KK - 07

ราคา 2,280,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 152 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 54 ตร.ว (12.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
1
ที่จอดรถ
KK_08-Ads
KK_08-Ads

KK-08-PLAN 1st FL-Ads
KK-08-PLAN 1st FL-Ads

KK-08-Brochure-(Ads)
KK-08-Brochure-(Ads)

KK_08-Ads
KK_08-Ads

1/4

KK - 08

ราคา 2,145,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 143 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 54 ตร.ว (12.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
KK-09
KK-09

KK-09
KK-09

KK-09-Brochure-(Ads)
KK-09-Brochure-(Ads)

KK-09
KK-09

1/3

KK - 09

ราคา 1,470,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 98 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 45 ตร.ว (10.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
UDKK-10
UDKK-10

KK-10
KK-10

KK-10-Brochure-(Ads)
KK-10-Brochure-(Ads)

UDKK-10
UDKK-10

1/3

KK - 10

ราคา 1,470,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 98 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 45 ตร.ว (10.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
KK-13-(Ads)
KK-13-(Ads)

KK-13-PLAN 1st FL-1
KK-13-PLAN 1st FL-1

KK-13-Brochure-(Ads)
KK-13-Brochure-(Ads)

KK-13-(Ads)
KK-13-(Ads)

1/4

KK - 13

ราคา 1,800,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 120 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 36 ตร.ว (12.00x12.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
1
ที่จอดรถ
KK-17
KK-17

KK-17
KK-17

KK-17-Brochure-(Ads)
KK-17-Brochure-(Ads)

KK-17
KK-17

1/3

KK - 17

ราคา 1,545,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 103 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 42.70 ตร.ว (11.00x15.50 ม.)

iCon 720x100 px.png
2
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
1
ที่จอดรถ
KK-18
KK-18

KK-18
KK-18

KK-18-Brochure-(Ads)
KK-18-Brochure-(Ads)

KK-18
KK-18

1/4

KK - 18

ราคา 2,430,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 162 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 39 ตร.ว (12.00x13.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
KK-19
KK-19

KK-19
KK-19

KK-19-Brochure-(Ads)
KK-19-Brochure-(Ads)

KK-19
KK-19

1/4

KK - 19

ราคา 2,280,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 152 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 42 ตร.ว (8.00x21.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
รู้จักเรา
ติดต่อเรา
  • Facebook
  • Line Logo
  • Facebook Massenger icon
  • Instagram Logo
  • YouTube