BUGGET  HOME  DESIGN

บ้านคุ้มค่า

KK-01
KK-01

press to zoom
KK-01-1st Floor Plan
KK-01-1st Floor Plan

press to zoom
KK-01_Brochure
KK-01_Brochure

press to zoom
KK-01
KK-01

press to zoom
1/4

KK - 01

ราคา 3,280,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 219 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 54 ตร.ว (12.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
KK_02 (Ads-2).jpg

KK - 02

ราคา 1,800,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 120 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 36 ตร.ว (12.00x12.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
1
ที่จอดรถ
KK-03
KK-03

press to zoom
KK-03-1st Floor Plan
KK-03-1st Floor Plan

press to zoom
KK-03_Brochure
KK-03_Brochure

press to zoom
KK-03
KK-03

press to zoom
1/4

KK - 03

ราคา 1,800,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 120 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 36 ตร.ว (12.00x12.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
1
ที่จอดรถ
KK-04
KK-04

press to zoom
KK-04-1st Floor Plan
KK-04-1st Floor Plan

press to zoom
KK-04_Brochure
KK-04_Brochure

press to zoom
KK-04
KK-04

press to zoom
1/4

KK - 04

ราคา 3,285,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 219 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 54 ตร.ว (12.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
KK-05
KK-05

press to zoom
KK-05-1st Floor Plan
KK-05-1st Floor Plan

press to zoom
KK-05_Brochure
KK-05_Brochure

press to zoom
KK-05
KK-05

press to zoom
1/4

KK - 05

ราคา 2,500,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 167 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 67.50 ตร.ว (15.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
KK-06
KK-06

press to zoom
KK-06-1st Floor Plan
KK-06-1st Floor Plan

press to zoom
KK-06_Brochure
KK-06_Brochure

press to zoom
KK-06
KK-06

press to zoom
1/4

KK - 06

ราคา 2,500,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 167 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 67.50 ตร.ว (15.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
KK-07
KK-07

press to zoom
KK-07-1st Floor Plan
KK-07-1st Floor Plan

press to zoom
KK-07_Brochure
KK-07_Brochure

press to zoom
KK-07
KK-07

press to zoom
1/4

KK - 07

ราคา 2,500,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 167 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 67.40 ตร.ว (15.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
1
ที่จอดรถ
KK_08
KK_08

press to zoom
KK-08-1st Floor Plan
KK-08-1st Floor Plan

press to zoom
KK-08_Brochure
KK-08_Brochure

press to zoom
KK_08
KK_08

press to zoom
1/4

KK - 08

ราคา 2,145,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 143 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 54 ตร.ว (12.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
KK-09
KK-09

press to zoom
KK-09-1st Floor Plan
KK-09-1st Floor Plan

press to zoom
KK-09_Brochure
KK-09_Brochure

press to zoom
KK-09
KK-09

press to zoom
1/3

KK - 09

ราคา 1,470,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 98 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 45 ตร.ว (10.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
2
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
1
ที่จอดรถ
KK-10
KK-10

press to zoom
KK-10-PLAN 1st Floor Plan
KK-10-PLAN 1st Floor Plan

press to zoom
KK-10_Brochure
KK-10_Brochure

press to zoom
KK-10
KK-10

press to zoom
1/3

KK - 10

ราคา 1,470,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 96 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 54 ตร.ว (12.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
2
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
1
ที่จอดรถ
KK-13
KK-13

press to zoom
KK-13-1st Floor Plan
KK-13-1st Floor Plan

press to zoom
KK-13_Brochure
KK-13_Brochure

press to zoom
KK-13
KK-13

press to zoom
1/4

KK - 13

ราคา 1,800,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 120 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 36 ตร.ว (12.00x12.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
1
ที่จอดรถ
KK-17
KK-17

press to zoom
KK-17-1st Floor Plan
KK-17-1st Floor Plan

press to zoom
KK-17_Brochure
KK-17_Brochure

press to zoom
KK-17
KK-17

press to zoom
1/3

KK - 17

ราคา 1,545,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 103 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 42.70 ตร.ว (11.00x15.50 ม.)

iCon 720x100 px.png
2
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
1
ที่จอดรถ
KK-18
KK-18

press to zoom
KK-18-1st Floor
KK-18-1st Floor

press to zoom
KK-18_Brochure
KK-18_Brochure

press to zoom
KK-18
KK-18

press to zoom
1/4

KK - 18

ราคา 2,430,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 162 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 39 ตร.ว (12.00x13.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
KK-18
KK-18

press to zoom
KK-18-1st Floor Plan
KK-18-1st Floor Plan

press to zoom
KK-18_Brochure
KK-18_Brochure

press to zoom
KK-18
KK-18

press to zoom
1/4

KK - 19

ราคา 2,430,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 162 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 42 ตร.ว (8.00x21.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
รู้จักเรา
ติดต่อเรา
  • Facebook
  • Line Logo
  • Facebook Massenger icon
  • Instagram Logo
  • YouTube